Results and new buy!

Haig de dir que estic super contenta! Tots els exàmens aprovats! I això es mereixia una petita recompensa, i és el que vull compartir amb vosaltres.
 
Després de veure-ho a infinitat de persones/gurus de youtube, m’ho vaig comprar!! Estic parlant de “Crackle”, un pinta ungles que al posar-te’l es va esquerdant, mostrant el color que portes a sota. Semblava una nena petita al veure com es feia l’efecte. 

Però la millor part és el preu. Un pack amb un pintaungles blanc per la base, el cracker negre i el top coat transparent només em va costar 4 €, no arribava al euro i mig per cada. Va ser una troballa al Primark. No tenia intenció de comprar res, però no m’hi vaig poder resistir.
 
Us deixo un vid de com és l’efecte i com n’és de simple. Encara que no és la mateixa marca, és el mateix.
 
Bé, ara amb les noves assignatures, haurem de tornar a fer grups, fer treballs, exàmens… però espero poder seguir tenir temps per aquest petit blog. 
Cada nou visitant és un somriure. Gràcies per passar.
 
Digueu-me que en penseu d’aquest producte.
 
Fins aviat, 
 
           Cristina
 
 
 
 


I have to say I’m super happy! I’ve passed all my exams! And it deserved a little reward, and I want to share with you.
 
After watching countless people / gurus of youtube, I bought it! I’m talking about “Crackle”, a nail polish that after you put it on your nails is cracking, showing the color underneath. I seemed a little girl when I saw how it was working. 

But the best part is the price. A pack with a white nail polish base, a black crackle and a transparent top coat cost me only 4€, did not reach the euro and a half each. It was a find at Primark. I had no intention of buying anything, but I could not resist it.
 
I leave you a video of the effect to show you how simple is that.

 

Although it is not the same brandthe effect is the same.


Well, now with the new subjects, we will have to make groups, do jobs, exams … but I am looking forward to having time for this little blog.
 
Each new visitor is a smile. Thanks for passing by. 
Tell me you think of this product.
See you soon,
            Cristina

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s